A Rasszizmus Elleni Világnap Egészségügyi Válsághelyzet Idején

Az egészségügyi válsághelyzet súlyosbodásának elkerülése és a társadalmi, szociális, humanitárius katasztrófa megelőzése is közös felelősségünk! Senkit nem hagyhatunk hátra, és magára a társadalmi és jövedelmi helyzete vagy származása okán! Ebben a veszélyhelyzetben a szolidaritásnak és a gondoskodásnak ki kell terjednie a legszegényebb egymillió emberre is!
BAZ megye, telepi körülmények

Az Idetartozunk Egyesület tagjai és munkatársai a Rasszizmus Elleni Küzdelem Világnapja alkalmából, március 21-én kinyilvánítjuk, hogy a továbbiakban is minden erővel és lehetőségünkkel élve küzdeni fogunk a rasszizmus ellen. A gyűlöletre és a kirekesztésre épülő eszme a közösségünk és hazánk épülésének szempontjából is destruktív! 

Hazánk, Magyarország is a Korona vírus okozta világjárvánnyal küzd! Ebben a rendkívül nehéz időszakban kiemelten fontos, hogy ráirányítsuk a figyelmet a leghátrányosabb helyzetű közösségeinkre. Mindent el kell követnünk, hogy ne maradjanak ki a védelemből, illetve őket is elérjék a járvánnyal szembeni védekezést szolgáló intézkedésekkel. 

A romák és közösségeik nagy része számos területen eleve hiányt szenved, és a válsághelyzet tovább fokozza a kiszolgáltatottságukat. Különösen veszélyes most a mintegy 600 szegregátumban, és az ország 300 legszegényebb településén élő családok helyzete, akik kirekesztve élnek fizikailag a telepeken, és társadalmilag is, gazdaságilag is az elkülönítő iskolai gyakorlatok, és térségükre jellemző munkaerőpiaci, foglalkoztatási hátrányok révén. 

A legtöbben nem részesülnek olyan közszolgáltatásokban, mint az ivóvíz hozzáférés, egészségügyi ellátás. Az infrastruktúra, a közművek, tömegközlekedés az általuk lakott térségekben a leghiányosabb, és a háziorvosi, gyermekorvosi ellátás, a gyógyszertár is hiányzik a településeken. 

A legszegényebb egymillió polgártársunk – a roma emberek jelentős része is ide tartozik – a válság kezelésére szolgáló intézkedésekhez nehezebben tudnak alkalmazkodni, illetve nem rendelkeznek sem tartalékkal, sem olyan kondíciókkal, hogy annak a lakosságra eső terheit viselni tudják. 

Sok a megválaszolatlan kérdés, és a megoldatlan feladat. Néhányat megfogalmaztunk:

  • Kérdéses, hogy a legszegényebb családok gyermekei Internet hozzáférés és internetes eszközök hiányában, hogyan tudnak bekapcsolódni a digitális oktatásba?
  • Mit kezdünk azokkal a családokkal, akik semmilyen tartalékkal nem rendelkeznek és nem képesek a legalapvetőbb szükségleteikről önerőből gondoskodni? 
  • Mi történik azokkal, akik nem időskorúak, de a rossz egészségi állapotuk miatt az élelem és gyógyszer ellátásukat nem tudják biztosítani? 
  • Számíthatnak e állami beavatkozásra, segítségre a munkájukat, jövedelmüket elveszítő, munkavállalói érdekképviselettel nem rendelkező alkalmi munkások, képzetlen munkavállalók, közmunkások? 
  • Hogyan fogják megőrizni a közszolgáltatásaikat és lakhatásukat az önkormányzati bérlakások lakói, ha a fizetési mentesség, könnyítés egyelőre nem terjed ki rájuk?

Az Antirasszista Világnapon, és a fokozódó járványveszély idején szeretnénk kiemelni, hogy az élethez való jog, és az egészséghez fűződő alapvető emberi jogok a legszegényebbeket, a leghátrányosabb élethelyzetű embertársainkat is megilletik! 

A kormányok igyekeznek támogatni, megmenteni az érdekeik védelmére képes társadalmi és gazdasági csoportokat, hiszen a források, a kapacitás is véges. Azonban a józan ész, a társadalmi béke és a szolidaritás is azt a követelményt támasztja a civilek, a segítő szervezetek, de legfőképp a kormány és intézményei felé, hogy akadályozza meg, hogy további hátrányok és negatív megkülönböztetés érje a roma közösségeket az egészségügyi válsághelyzetből adódóan.

Minden védelmi intézkedést tegyen meg a kormányzat, biztosítsák a tájékoztatást, az eszközöket, ellátást a legkiszolgáltatottabb családok, közösségek részére. Kérjük a civileket és a roma nemzetiségi önkormányzatokat, hogy jelezzék hol van szükség rendkívüli beavatkozásra, segítségre! 

Az egészségügyi válsághelyzet súlyosbodásának elkerülése és a társadalmi, szociális, humanitárius katasztrófa megelőzése is közös felelősségünk! Senkit nem hagyhatunk hátra, és magára a társadalmi és jövedelmi helyzete vagy származása okán! Ebben a veszélyhelyzetben a szolidaritásnak és a gondoskodásnak ki kell terjednie a legszegényebb egymillió emberre is!

írj kommentet

Vélemény Blog

Nincsenek illúzióink a romák média reprezentációját illetően. Úgy gondoljuk, hogy egy a jelenleginél plurálisabb, és a független médiában dúskáló média felhozatal esetén is szükség volna arra, hogy saját platformon, felületen mondhassunk véleményt. Itt írunk a munkánkról, tapasztalatunkról, és közreadjuk véleményünket, állásfoglalásainkat az aktuális politikai, közéleti eseményekről.

Aktuális bejegyzések

A jót, önmagában a jóért kell megcselekedni!

2018-ban Setét Jenő Facebook postban tette közzé 2020-ban is érvényes gondolatait! Az aktivistáink, a roma képviselők, helyi aktív cselekvő romák elfáradásáról a feladásról, a támasz és közösségi összefogás nélküli, egyéni és ádáz küzdelmeikről!

Olvass tovább »

A Velünk Élők Történelme

Üdvözöljük az Európa Tanács miniszteri bizottságának ajánlását! Az Idetartozunk Egyesület évek óta képviseli és dolgozik azért, hogy a romák társadalomtörténete és történelme megfelelő

Olvass tovább »

Youtube csatornánk

Play Video
Close Menu