Megüzentük Brüsszelnek!

Rapporteur Judith Sargentini is congratulated after members of the European Parliament took part in a vote on the situation in Hungary during a voting session at the European Parliament in Strasbourg, France, September 12, 2018. REUTERS/Vincent Kessler

Levelet írtunk a magyar Európa Parlamenti képviselőknek Gyöngyöspata és a független bíróságok ügyében. Olvassátok el, és ha egyetértetek a tartalmával, küldjétek el a saját képviselőiteknek is a linket!

Tisztelt Európa Parlamenti képviselő!

Az Európai Unió Közös rendelkezéseinek 2. cikkelyét megszegő magyarországi események miatt fordulunk önökhöz. Az utóbbi egy hétben történtek egyértelműen szembe mennek az uniós alapértékekkel.  Az igazságszolgáltatás függetlensége és a kisebbségek jogai hatékonyabb védelmet igényelnek és a jogállamiság veszélybe került.

Üdvözöljük az EU Parlament által elfogadott, Lengyelország és Magyarorsszág meghallgatásaival kapcsolatban megfogalmazott állásfoglalás  tartalmát (P9_TA-PROV(2020)0014). Egyetértünk azon javaslattal, hogy szükséges bevezetni a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós ellenőrző mechanizmust. Magyarország vonatkozásában támogatjuk, hogy az Európai Unió Közös rendelkezéseinek 7.es (1) cikkelye által lehetővá vált vizsgálatok, illetve meghallgatások folytatódjanak.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a tagállamok vonakodnak a kövekező szintre emelni a folyamatot, ahol ajánlásokat és szankciókat kellene felállítaniuk. Ezért is fontos hangot adni annak, hogy az aktuálisan is zajló  események azt erősítik, hogy mielőbb meg kell valósítani az állásfoglalás tartalmát. A jelenlegi események újfent igazolják, hogy  Magyarország, az Európai Unió tagállamaként súlyosan és tartósan megsérti a 2. cikkelyben foglalt értékeket, és az EU Alapjogokat tartalmazó Chartáját.

Arra kérjük, hogy a mellékelt levelünk tartalma alapján emeljen szót az Európai Unió Parlamentjében, és a sajtóban, illetve közlemény formájában is ítélje el a magyar kormány által a magyarországi cigányság politikai eszközként történő felhasználását, az etnikai konfliktusok generálására alkalmas, cigányellenes retorikát , és hívja fel a figyelmet arra, hogy a cigányellenesség talaján a kormány nem riad vissza attól sem, hogy a cigányoktól nyíltan elvitassa és megtagadja az igazságszolgáltatáshoz való jogot. Kérje képviselőtársait is, hogy adjanak ennek hangot!

A mellékelt levélben leírtak megerősítik, hogy mindez része annak a politikai magatartásnak és retorikának, amely során a magyar kormány egy képzelt szabadságharcot vív az Európai Unióval és jogállami normákra vonatkozó elvárásaival.

Tisztelettel: Setét Jenő

Az Európai Unió Közös rendelkezéseinek 2. cikkelyét megszegő kormányzati magatartás és politikai bavatkozás egy jogerős bírósági ítélet végrehajtásába, és a megítélt kárpótlás kifizetésének megtagadása.

Magyarországon a roma gyerekek nagy aránya, a szegregációt tiltó törvény ellenére elkülönített iskolákban tanul. Ma mintegy 500 elkülönítő iskola van. Ezen gyakorlat ellen évek óta küzd az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért Alapítvány, az iskolákat működtető szervek intézmények ellen (iskola, önkormányzat, egyházak, oktatási szervek)  indított bírósági perekkel.

Gyöngyöspata szimbolikus jelentőségű település az etnikai konfliktusok vonatkozásában, ahol nem csak szegregált oktatás valósult meg, de 2012-ben neonáci,  félkatonai szervek masíroztak hónapokig, rettegésben tartva a helyi cigány lakosságot, felkavarta a teljes társadalmat, ezt figyelemmel kísérte a hazai és nemzetközi sajtó. 

A gyöngyöspatai perben a magyar bíróságok megállapították a törvénybe ütköző iskolai szegregáció tényét. Ezt követően 2015-ben kártérítési pert kezdeményeztek 62 roma gyermek vonatkozásában, és 99 millió forint összegű kártérítést jogerősen ítélt meg a bíróság.  Jelenleg a peres felek arra várnak, hogy a végső döntést tavasszal a legfelsőbb bírói testület, a Kúria mondja ki a kártérítés kapcsán.

A térség országgyűlési képviselőe Horváth László (FIDESZ),  a térség volt kormánymegbízottja  több fórumon is felszólalt a döntés ellen, és kereste, kezdeményezte a bírósági döntés figyelmenkívül hagyásának a lehetőségeit. Felelőtlennek nevezte az ügyben eljáró és döntő minden bírósági szervet. Orbán Vikor miniszterelnök január 9-én, sajtótájékoztatón elhangzott kijelentésben szembehelyezkedett ezzel az ítélettel, amely példátlan egy folyamatban lévő ügy esetében, és álláspontunk szerint súlyosan sérti a bíróságok függetlenségét.

A magyar miniszterelnök állítása arra emgedett következtetni, hogy a cigányok érdemtelenek a kártérítésre, és megkérdőjelezte a döntés jogosságát. Fő üzenete, hogy az érintett gyermekek „munka nélkül szereznek jövedelmet” a kártérítés által. A szegregáció fogalmát vitatta, a megvalósult  elkülönítést saját előítéletesnek, rasszistának is felfogható kijelentéseivel igazolta, amikor a roma gyerekeket alacsonyabb tanulási képességűnek mondta és kijelentette, hogy a bírósági döntés sérti a magyarok igazságérzetét, és igazságot kell szolgáltatni a gyöngyöspataiaknak.

Amely kijelentésével a roma lakosságot egyben ki is zárta a magyarok sorából! Ezzel mintegy azt állítva, hogy a romák nem magyarok, és a roma embereknek nincs joguk az igazságszolgáltatáshoz és az igazságos bírósági ítélethez. Az elmúlt napokban a magyar kormányzó párt, a FIDESZ  politikusai, teljes frakciója és szellemi és média holdudvara is felsorakozott a miniszterelnök retorikája mögé. Horváth László megtámadta sajtótájékoztatóban a CFCF ügyvédjét, és azóta ismeretlenektől fenyegető levelet kapott a gyöngyöspatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

Január 17-én lejárt a kifizetési határidő, a kárpótlás összege nem érkezett meg! A fizetni nem hajlandó alperes (kormány) további jogsértő viselkedésének részeként (a polgári peres eljárások csak a pénzbeli kárpótlás fogalmát ismerik el) a kártérítési összeg kifizetése helyett természetbeni jutattásokat kíván biztosítani, bár a jogvédő alapítványnak (amelyet a FIDESZ nyíltan Soros-bérencnek titulál a sajtóban) írt levél nem tartalmazza konkrétan, hogy milyen egyezséget kínálnak. 

Egyesületünk az alábbi lépéseket eszközölte

Egyesületünk Orbán Viktor sajtótájékoztatója után kiadott egy sajtóközleményt az MTI által, továbbá levelet írtunk az ellenzéki pártok vezetőinek, és petíciót indítottunk. A megtámadott jogállam, a független bíróságok politikai nyomás alá helyezése és a bírósági döntés figyelmen kívül hagyása ellen tiltakozunk, és erre kértük a felkeresett képviselőket és a jogérzékeny lakosságot is. Tematizáltuk a sajtót, a közvéleményt a bíróságok és a roma közösség, és a jogvédő civilek védelmében.

A mi célunk Magyarországon a társadalmi béke megőrzése, és egyben az igazságszolgáltatás intézményeinek és a roma emberek állampolgári jogainak megvédése. Azonban úgy véljük mindez már nem lehetséges a hazai keretek között.

Szorgalmazzuk az Európai Parlament és a tagországok tanácsa, valamint az Európai Bizottság bevatkozását, a 7-es cikkelyben és az EP állásfoglalásban (P9_TA-PROV(2020)0014) foglaltak szerint. Támogatjuk Magyarország szavati jogának felfüggesztését, mindaddig amíg fennáll annak egyértelmű kockázata, hogy Magyarország súlyosan megsérti az Európai Unió alapértékeit.

Írjátok alá az alábbi petíciót!

http://bit.ly/peticio_idetartozunk

írj kommentet

Vélemény Blog

Nincsenek illúzióink a romák média reprezentációját illetően. Úgy gondoljuk, hogy egy a jelenleginél plurálisabb, és a független médiában dúskáló média felhozatal esetén is szükség volna arra, hogy saját platformon, felületen mondhassunk véleményt. Itt írunk a munkánkról, tapasztalatunkról, és közreadjuk véleményünket, állásfoglalásainkat az aktuális politikai, közéleti eseményekről.

Aktuális bejegyzések

A jót, önmagában a jóért kell megcselekedni!

2018-ban Setét Jenő Facebook postban tette közzé 2020-ban is érvényes gondolatait! Az aktivistáink, a roma képviselők, helyi aktív cselekvő romák elfáradásáról a feladásról, a támasz és közösségi összefogás nélküli, egyéni és ádáz küzdelmeikről!

Olvass tovább »

A Velünk Élők Történelme

Üdvözöljük az Európa Tanács miniszteri bizottságának ajánlását! Az Idetartozunk Egyesület évek óta képviseli és dolgozik azért, hogy a romák társadalomtörténete és történelme megfelelő

Olvass tovább »

Youtube csatornánk

Play Video
Close Menu